Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Woordenlijst

Onder constructie.

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P
Q
R S T
U
V W
X
Y
Z

Verpleeghuis

Voorziening voor veelal oudere patiënten, die als gevolg van een of meer functiestoornissen (tijdelijk) niet meer zelfstandig kunnen functioneren en voortdurende verpleegkundige zorg behoeven in aansluiting op een medische behandeling.

Vertegenwoordiging

Het door de rechter aanstellen van een vertrouwenspersoon voor meerderjarigen die hun persoonlijke belangen (belangen die niet over geld of goederen gaan) niet goed kunnen behartigen, zoals mensen met een verstandelijke handicap, psychiatrische patiënten enz. De mentor neemt beslissingen over verzorging, verpleging en behandeling, begeleidt de persoon, maar heeft ook de plicht deze zoveel mogelijk zelf te laten beslissen. Ook wel mentorschap genoemd.

Vertrouwenspersoon

Persoon bij een zorginstelling waar patiënten of cliënten terecht kunnen voor een vertrouwelijk gesprek over bijvoorbeeld problemen en klachten in verband met geboden zorg- of hulpverlening. Een vertrouwenspersoon us onafhankelijk en komt op voor de belangen van de cliënt. Ook wel klachtenfunctionaris, pvp (patiëntenvertrouwenspersoon) of cvp (cliëntenvertrouwenspersoon) genoemd.

Verzamelinkomen

Gezamenlijk bedrag van inkomen uit werk en woning, uit aandelen en dividenden en uit sparen en beleggen, waarover de hoogte van de aanslag inkomstenbelasting wordt bepaald.

Verzorgingshuis

Voorziening die aan ouderen duurzame huisvesting met gehele of gedeeltelijke verzorging verschaft als zelfstandig wonen niet meer gaat. Veel verzorgingshuizen hebben een verpleegafdeling en verzorgen reikwijdtezorg. Bij de meeste verzorgingshuizen zijn ook zelfstandige woningen (aanleunwoningen) of flats (serviceflats) gelegen.

VNG

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) behartigt de belangen van de Nederlandse gemeenten bij andere overheden en bij maatschappelijke organisaties en levert praktijkgerichte diensten en producten voor gemeentebestuurders en -medewerkers.

topafbeelding