Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Woordenlijst

Onder constructie.

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P
Q
R S T
U
V W
X
Y
Z

TBS

Terbeschikkingstelling (van de regering), voorheen tbr. Vorm van dwangverpleging na strafrechtelijke veroordeling (in geval van 'gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de geestvermogens').

Terminale zorg

Verzorging en begeleiding van in de laatste levensfase (terminale fase) verkerende patiënten. De zorg is meestal intensief en kortdurend en kan zowel thuis als binnen een instituut worden geboden.

Thuisopvang

Oppashulp thuis voor kinderen en volwassenen met een handicap, ouderen enz. Is erop gericht om mantelzorgers tijdelijk te ontlasten door de zorg in de thuissituatie over te nemen. Deze service wordt vaak geboden door vrijwilligers

Thuiszorg

Hulp of begeleiding bij huishouding, verzorging of verpleging thuis aan chronisch zieken, mensen met een handicap, ouderen en mensen die daar tijdelijk behoefte aan hebben. Vaak ook uitleen van verpleegartikelen en hulpmiddelen, en praktische dienstverlening zoals maaltijdvoorziening, alarmopvolging e.d.

Tijdelijke opname

Tijdelijke opname in een verzorgings- of verpleeghuis gedurende maximaal zes weken bij een toegenomen zorgbehoefte, ter ontlasting van de mantelzorg of bij ziekte van de mantelzorger. Ook wel kortdurende opname genoemd.

TOG

Tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen. Financiële bijdrage voor ouders of verzorgers die thuis een kind met een handicap verzorgen (van 3-18 jaar oud). Wordt uitgevoerd door de SVB.

Transferverpleegkundige

Verpleegkundige die de overgang tussen zorginstellingen regelt, bijvoorbeeld van ziekenhuis naar thuiszorg.

Traumatologie

Onderdeel van de chirurgie dat zich bezighoudt met oorzaken, diagnostiek, behandeling, prognose en revalidatie van letsel na een ongeval.

topafbeelding