Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Woordenlijst

Onder constructie.

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P
Q
R S T
U
V W
X
Y
Z

Signatuur

Levensovertuiging zoals protestants-christelijk, humanistisch, joods enz. van waaruit een instelling of persoon werkt.

Somatische zorg

Zorg voor lichamelijke ziekte of aandoening.

Stoma

In de buikzijde gemaakte opening voor de afvoer van urine of ontlasting.

Suikerziekte

Aandoening waarbij door een tekort aan de stof insuline er te veel glucose (suiker) in het bloed komt. Ook wel diabetes genoemd.

SVB

Sociale Verzekeringsbank. Voert o.a. de AOW en de TOG uit en geeft uitvoeringstechnische adviezen aan de minister van sociale zaken en werkgelegenheid (SZW).

topafbeelding