Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Woordenlijst

Onder constructie.

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P
Q
R S T
U
V W
X
Y
Z

Nachtverpleging

Verpleging in een verpleeghuis gedurende de nacht voor mensen die 's nachts niet thuis kunnen verblijven als gevolg van een ziekte of aandoening.

Nationale Ombudsman

Officieel aangestelde functionaris tot wie een burger zich kan wenden als hij door een beslissing van de overheid onbillijk meent te zijn behandeld en een beroep op de rechter niet mogelijk of gewenst is. Heeft alleen een adviserende functie.

Naturapolis

Bij een naturapolis ontvangt u zorg in natura. U heeft recht op zorg in plaats van een vergoeding voor gemaakte kosten. U ontvangt de zorg van een door uw zorgverzekeraar gecontracteerde aanbieder.

No-claimteruggaaf

Als u in een kalenderjaar geen of weinig gebruik maakt van de medische zorg, kunt u geld terugkrijgen van uw zorgverzekeraar. U krijgt maximaal ongeveer € 250,- terug.

topafbeelding