Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Woordenlijst

Onder constructie.

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P
Q
R S T
U
V W
X
Y
Z

Klachtenfunctionaris

Persoon bij een zorginstelling waar patiënten of cliënten terecht kunnen voor een vertrouwelijk gesprek over b.v. problemen en klachten in verband met geboden zorg- of hulpverlening. Is onafhankelijk en komt op voor de belangen van de cliënt.

Klassen

Indeling van het aantal uren zorg per zorgfunctie per week die men nodig heeft volgens het indicatiebesluit. Elke klasse staat voor een bepaald aantal uur: klasse 1 is b.v. 0 tot 1,9 uur per week.

Korsakov, Syndroom van

Aandoening waarbij een gedeelte van de hersenen worden aangetast, waardoor geheugenverlies ontstaat. De patiënt verliest vooral het vermogen om iets nieuws te leren, terwijl vaak ook het begrip van tijd gestoord raakt. Wordt veroorzaakt door een gebrek aan vitamine B1, vooral bij alcoholverslaving.

Kortdurende opname

Tijdelijke opname in een verzorgings- of verpleeghuis gedurende maximaal zes weken bij een toegenomen zorgbehoefte, ter ontlasting van de mantelzorg of bij ziekte van de mantelzorger.

Kwaliteitsplan

Beschrijving van maatregelen en actiepunten met als doel het waarborgen of verbeteren van de kwaliteit van zorg of dienstverlening.

topafbeelding