Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Woordenlijst

Onder constructie.

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P
Q
R S T
U
V W
X
Y
Z

Herindicatie

Opnieuw formeel vaststellen van de aard en mate van de zorgbehoefte. Voorwaarde voor continuering van door de AWBZ betaalde zorg.

Hulpvraag

Door de cliënt zelf of door zijn omgeving geuite zorgbehoefte. Ook wel zorgvraag genoemd.

Huntington, Ziekte van

Ziekte met als kenmerken onwillekeurige bewegingen en voortschrijdende dementie.

Huurtoeslag

Tegemoetkoming van de overheid voor mensen die teveel huur betalen in verhouding tot hun inkomen.

topafbeelding