Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Woordenlijst

Onder constructie.

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P
Q
R S T
U
V W
X
Y
Z

Gecombineerd verpleeghuis

Verpleeghuis met zowel een afdeling somatiek (lichamelijke problematiek) als psychogeriatrie (geestelijke problematiek).

Geronto-psychiatrie

Psychiatrische zorg voor ouderen.

GGZ-instelling

Instelling voor geestelijke gezondheidszorg (GGz) zoals een RIAGG, psychiatrisch ziekenhuis en RIBW (beschermd wonen).

Groepsverzorging

Dagopvang in groepsverband voor mensen met (beginnende) psychogeriatrische problemen in een verzorgingshuis. Er wordt dagstructurering en extra begeleiding geboden, zodat opname in een verpleeghuis voorkomen of uitgesteld kan worden.

topafbeelding