Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Woordenlijst

Onder constructie.

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P
Q
R S T
U
V W
X
Y
Z

Financiële tegemoetkoming

WVG-voorziening die als geldbedrag wordt uitgekeerd. De gemeente beslist of een voorziening in natura of in geld wordt uitgekeerd.

Forensiche psychiatrie

Deelgebied van de psychiatrie waarbij mensen met een psychiatrische stoornis die een misdrijf hebben gepleegd of opnieuw dreigen te plegen worden behandeld in penitentiaire inrichtingen, zoals tbs-inrichtingen. Verricht tevens onderzoek naar toerekeningsvatbaarheid.

Fysiotherapie

Behandeling van mensen met klachten of belemmeringen in het bewegingsapparaat met massagetechnieken, bewegingstechnieken en fysiotechnische middelen.

topafbeelding