Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Woordenlijst

Onder constructie.

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P
Q
R S T
U
V W
X
Y
Z

Dagactiviteiten

Activiteiten die zowel residentieel als ambulant kunnen zijn en een recreatief of therapeutisch karakter hebben.

Dagbehandeling

Behandeling overdag waarbij de patiënt of cliënt langer dan twee uur is betrokken.

Dagopvang

Opvang, hulp en /of verzorging overdag voor b.v. ouderen, mensen met een handicap of thuislozen in een dagcentrum, verzorgingshuis of dienstencentrum.

Dagverzorging

Opvang, hulp, verzorging enz. overdag voor ouderen, mensen met een handicap, thuislozen enz. bij bijvoorbeeld dagcentra, verzorgingshuizen, dienstencentra.

Decubitus

Stukgaan van de huid doordat de doorbloeding belemmerd wordt door druk van buitenaf; ontstaat door lang in dezelfde houding liggen of zitten.

Deeltijdbehandeling

Behandeling op dagdelen, weekenden of avonden in een (psychiatrisch) centrum, waarbij de cliënt thuis slaapt en zijn sociale leven kan handhaven.

Dementie

Aandoening van de hersenen met als kenmerken ernstige vergeetachtigheid, vermindering van de intellectuele vermogens en desoriëntatie, vooral in de tijd.

Diabetes

Ook suikerziekte genoemd. Aandoening waarbij door een tekort aan de stof insuline er te veel glucose (suiker) in het bloed komt.

Diagnose

1. Naam van de bij een patiënt vastgestelde ziekte of aandoening. 2. Aard van de ziekte of aandoening en van de lichamelijke en geestelijke toestand van een patiënt, die bepalend zijn voor verpleging en verzorging.

Diagnostiek

Methoden en technieken om een ziekte of probleem te kunnen vaststellen.

Diëtist

Voedingsdeskundige. Deskundig op het gebied van voedingsvoorschriften voor bepaalde patiënten (b.v. diabetespatiënten, maagdarmpatiënten, mensen met ernstig overgewicht) en voor groepen mensen in een verzorgende inrichting (ziekenhuis, verpleeghuis, verzorgingshuis).

Dwangbehandeling

Behandeling of maatregelen tegen de wil van de patiënt/cliënt of zijn vertegenwoordiger in, zoals dwangmedicatie of fixatie. Mogelijk bij psychiatrische patiënten en verstandelijk gehandicapten vanuit de wet BOPZ bij dwangopname ter afwending van ernstig gevaar voor de patiënt/cliënt zelf of zijn omgeving, zoals bij risico op zelfverwonding, ernstige ordeverstoring in de instelling of strafbare feiten.

topafbeelding