Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Patiënten raadplegingen en hoe nu verder?

Na het ophalen van de ervaringen van patiënten is het tijd om aan de slag te gaan met de uitkomsten. Zorgbelang biedt een progressiegerichte workshop op maat. Na deze workshop hebt u scherp voor ogen hoe de zorg vanuit patiënten oogpunt ontwikkeld kan worden.

De workshop omvat:

  • Een presentatie van de uitkomsten van de patiënte raadpleging
  • Focus op het verhaal en de ervaringen van de patiënten
  • Verkennen van de mogelijkheden om de zorg nog beter aan te laten sluiten op de behoeften van de patiënten
  • Stapsgewijs de veranderingen aanvangen en volgen

Werkwijze:

  • De workshop wordt op locatie aangeboden.
  • De aanpak is interactief, iedereen is betrokken
  • Alle medewerkers werken samen om de zorg nog patiëntvriendelijker te maken

Duur:

Een dagdeel op locatie

Workshopbegeleiders:

Tineke van Werven  en Gerrit van Bergeijk

Eerdere ervaringen:

  • “Patiënten participatie: moet je gewoon doen!  Weer een inspirerende sessie met Zorgbelang gehad. Met het MT, unithoofden en Zorgbelang zowel naar onze patiënttevredenheidsmetingen als naar de uitkomsten van Spiegelgesprekken gekeken. Wat is de rode draad? Wat gaat er goed en wat kan er (nog) beter?  Veel animo om hiermee weer verder aan de slag te gaan!" Edith Bense (sector manager Hartcentrum HagaZiekenhuis)
Afbeelding