Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Leergang cliëntenondersteuners Wmo

(Coach aan de keukentafel)

Gemeenten bieden onafhankelijke cliëntondersteuning aan mensen die gebruik maken van de Wmo. Dat is bij wet geregeld.

De functie cliëntenondersteuner is nog volop in ontwikkeling. Vandaar een leergang met meerdere onderdelen.

Kennis:

 • De essentie van de decentralisaties. Wetgeving, de geest van de participatiesamenleving, uitwerking van de begrippen: zelfredzaamheid, herstel, inclusieve samenleving, participatie, enzovoorts.
 • De sociale kaart.
 • Kennis over de GGz, VG, ouderen, VG enzovoorts. En kennis over thema’s als armoede en het belang van goede bejegening. Ook behandelen we de gevolgen van stigmatisering en uitsluiting.
 • Functieontwikkeling in jouw gemeente of wijk.

Coachende vaardigheden:

 • Coachende gespreksvoering: aansluiten bij de ander, perspectief van de ander, gespreksstructuur, motivatie ontdekken, ontwikkeling aanmoedigen.
 • De kunst van het vragen stellen.
 • De kracht van complimenteren en de groei mind-set
 • Netwerkstrategie: kennis over de aanpak sociale netwerkstrategie. In beeld brengen van het netwerk van de cliënt.
 • Eigen plan: de cliënt helpen zijn eigen ondersteuningsplan te maken.
 • Samenwerken vanuit onafhankelijke positie.

Werkwijze:

Kennis en vaardigheden worden in praktische werkvormen aangeboden en toegepast.  Er is volop gelegenheid vaardigheden te oefenen.

Duur:

Drie dagen van 9.30 - 16.00, met tussenperiode van enkele weken 

Trainers:

Tineke van Werven, Herman Eitjes en Gerrit van Bergeijk

Eerdere ervaringen

Deze training is onder de naam ‘Coach aan de keukentafel’ verzorgd bij Kompassie den Haag, stichting ZONzh Leiden, Gids GGz Delft en diverse ouderen netwerken en reumapatiëntenvereniging.

 • ‘Nuttig aan te bevelen’, Palet Welzijn.
Afbeelding