Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Intervisie en coaching

Intervisie

Zorgbelang verzorgt begeleide intervisie om gemeentelijke medewerkers en professionals goed te laten samenwerken vanuit het perspectief van de cliënt. Volgens een gestructureerd model krijgen teamleden inzicht in hun eigen aanpak, zicht op hun ontwikkeling en tips van collega’s. Teamleden leren aan de hand van hun ervaringen. Door coaches van Zorgbelang wordt het intervisiemodel begeleid en aangeleerd. Hierna kan het team desgewenst zelf aan de slag met intervisie.

Individuele coaching

Gemeentelijke medewerkers krijgen individuele coaching om zich in de gewenste richting te ontwikkelen. Dat kan via een kort coachingstraject, gebaseerd op het progressiegerichte coachingsmodel.

Voor:

Gemeentelijke medewerkers, professionals zorginstellingen, welzijnswerkers, vrijwilligers en familieleden ontstaat er een nieuwe manier van samenwerken.

Afbeelding