Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Interviewen van patiënten en leiden van spiegelgesprek

Om kwaliteit van zorg te verbeteren is het nodig dat zorgverleners goed weten wat patiënten ervaren. Door patiënten te interviewen of een spiegelgesprek te houden komen zij daarachter.

Deze training past in een traject om patiënten participatie te ontwikkelen. Zorgbelang geeft hierin procesbegeleiding op maat.

 De training omvat:

  • De kracht van het kwalitatieve onderzoek
  • Focus op het verhaal van de patiënt
  • Onafhankelijke opstelling van de interviewer of gespreksleider
  • Luisteren en gerichte vragen stellen
  • Leiden van het groepsgesprek
  • Van uitnodiging tot uitvoering.
  • Verslaglegging en communicatie

Het vervolgtraject: omvat:

  • Eerste spiegelgesprekken kunnen samen met ervaren gespreksvoerders worden gehouden. Gespreksvoerders zijn in de gelegenheid te observeren.
  • Na de training wordt intervisie aangeboden in combinatie met mogelijk coaching van gespreksleiders.

Werkwijze:

De training wordt op locatie aangeboden. Er is veel gelegenheid om vaardigheden te oefenen.

Duur:

Training: Twee dagen van 10.00 - 16.30 op locatie
Vervolgtraject Twee dagdelen intervisie en eventuele coachingsgesprekken                    

Trainers:

Training: Tineke van Werven en Gerrit van Bergeijk 
Vervolgtraject: Tineke van Werven

Eerdere ervaringen:

  • Twee leerzame dagen waarin we leren wat spiegelgesprekken zijn en wat daarvoor nodig is. Dankzij de zeer betrokken inzet van Tineke en Gerrit zijn we in het Lange Land goed voorbereid. Dat ze ons nog bij de eerste gesprekken zullen ondersteunen is een bemoedigende gedachte. (Marijn Gilhuis, geestelijk verzorger, Lange Land Ziekenhuis, Zoetermeer
Afbeelding