Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Het gesprek in zorg en welzijn

Overal in zorg en welzijn is te merken dat cliënten meer eigen verantwoordelijkheid krijgen. Mensen worden aangespoord eigen oplossingen te vinden en hun netwerk in te zetten.. Professionals sturen op eigen regie en eigen mogelijkheden. Cliënten ervaren deze gesprekken vaak als belastend.

In deze training leer je gesprekken op coachende wijze te voeren. Je inventariseert de situatie, je sluit aan bij de taal van de cliënt en vindt gezamenlijk passende oplossingen. Je sluit aan bij de leefwereld van je cliënt. Je verkent wat cliënten belangrijk vinden, zelf kunnen of kunnen leren en met wie ze zich verbonden voelen. Je wordt vertrouwd met het ondersteunen van de ‘mind-set’ waardoor cliënten meer vertrouwen krijgen in hun capaciteiten.

Werkwijze:

Tijdens de training oefenen je veel met gesprekssituaties. Daarin kun je werken met eigen casuïstiek. Je krijgt een gespreksmodel aangereikt waarbij je de gewenste verbetering en de eigen mogelijkheden van je cliënt stapsgewijs bespreekt. Het gespreksmodel is niet confronterend, waardoor er snel een goede samenwerking ontstaat tussen jou en je cliënt.

Deze training is gebaseerd op recente inzichten uit de psychologie, bijeengebracht in het ‘Progressiegericht werken’.

Voor:

Sociaal werkers, Wmo-consulenten en werkers in het sociaal wijkteam.

Duur:

Twee dagen van 9.30- 16.00, met enkele weken tussentijd voor praktijkoefening

Trainers:

Gerrit van Bergeijk en Tineke van Werven

Beide trainers zijn opgeleid in de progressiegerichte aanpak

Afbeelding