Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Coachen van vrijwilligers

Zonder vrijwilligers zit elke zorginstelling met de handen in het haar. Professionals ervaren een verschuiving in hun werkzaamheden. Naast uitvoerend werk, zijn zij bezig met ondersteunen en coachen van vrijwilligers.

Coachend werken

Je ontwikkelt een werkwijze waarbij de mogelijkheden van de vrijwilliger het uitgangspunt zijn. Je sluit nauwgezet aan bij de ander, stelt belangstellende vragen en spreekt de taal van de vrijwilliger. De vrijwilliger ervaart waardering en gelijkwaardigheid. Hierdoor kan de vrijwilliger vaak meer dan eerder voor mogelijk werd gehouden.

Coachende houding

De coachende houding is prima te leren. Zorgbelang heeft contact met de zorgvragers en kwetsbare doelgroepen. Hierdoor weet Zorgbelang hoe belangrijk de coachende aanpak is om de eigen mogelijkheden van mensen te benutten.

Dag 1

 • Eerst aansluiten dan doorvragen
 • Basishouding van de coach
 • Werken vanuit het perspectief van de ander
 • Vragen stellen
 • Het kennismakingsgesprek (intake)
 • Vrijwilligers overeenkomst

Dag 2

 • Beleefde bejegening door de ogen van de cliënt
 • Wanneer mensen stigmatisering ervaren 
 • Gesprek met een ervaringsdeskundige
 • Progressiegericht coachingsmodel
 • Oefenen op de trainer/coach/ervaringsdeskundige

Werkwijze:

Als deelnemer krijg je de gelegenheid om eigen praktijksituaties uit te werken en ermee te oefenen. Circa twee derde van de training bestaat uit afwisselende praktische werkvormen; een klein deel is theoretische onderbouwing.

Duur:

Twee dagen van 9.30 -16.00

Voor:

Professionals die vrijwilligers begeleiden 

Trainer:

Gerrit van Bergeijk en Tineke van Werven

Afbeelding