Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Bijscholing kennis en vaardigheden klachtenfunctionarissen

In het kader van de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) 

Om de kwaliteit van de klachtenfunctionarissen te verbeteren worden klachten in een eerder stadium opgelost. De klachtenfunctionaris heeft als taak te klacht zo laagdrempelig mogelijk op te lossen. Alle partijen hebben hier baat bij. De klager voelt zich eerder gehoord, de zorgaanbieder houdt meer tevreden cliënten en het bespaart een gang naar de interne klachten/onderzoekscommissie en geschilleninstantie. (Financiële consequenties)

De training past in een traject waarbij de klachtenfunctionaris:

 • Geholpen wordt in het helder krijgen van het doel van de klager.
 • Zich bewust wordt van de onafhankelijke rol.
 • Verbeteren van de vaardigheden bij bemiddelingsgesprekken.
 • Het voorkomen van escalatie.

De training omvat:

 • Focus op verhaal van de klager/ en de beklaagde.
 • Vormen van communicatievaardigheden.
 • Herkennen en voorkomen van escalatie.
 • Verdieping kennis rond de Wkkgz.

Na traject:

 • Intervisie

Werkwijze:

 • Training op locatie
 • Training op maat
 • 1 fagdeel of 2 dagdelen.

Trainers;

Gerrit van Bergeijk en Gré Leutschen

Afbeelding