Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Training in spiegelgesprekken

Het LangeLand Ziekenhuis wil de zorg voor haar patiënten beter en dichtbij aanbieden. Om te weten hoe de zorg ervaren wordt gaat het LangeLand ‘Spiegelgesprekken’ invoeren.  Vijf medewerkers werden in deze methodiek getraind door Tineke van Werven en Gerrit van Bergeijk  van Zorgbelang Zuidholland.

Maandagochtend staan Tineke van Werven en Gerrit van Bergeijk ons op te wachten: mappen liggen klaar, het programma is ons doorgemaild. Alles mooi voorbereid en verzorgd. Deze eerste dag is vooral gericht op het oefenen van het één op één spiegelgesprek. Voor de vijf deelnemers van de training is het weer thuiskomen. Wat je ooit hebt geleerd word weer benoemd en in rollenspelen geoefend. De leiding is helder. Voor de trainees met  veel ervaring in gesprekvoering is het ook even wennen: alles gaat rustig, gefaseerd en op orde.  Het is prettig om op een interactieve wijze te leren. De rollenspellen maken duidelijk wat nodig is bij een spiegelgesprek, wat meer is, ze maken duidelijk dat een opname in het ziekhuis veel oproept bij patiënten. Praten over deze ervaringen vergt nauwkeurig luisteren: naar gevoel en ervaring, boodschap en beleving.

De tweededag is net zo grondig voorbereid als de eerste. Deze keer is het organiseren en voeren van het spiegelgesprek zelf het onderwerp. Ervaren hoe het is om een gesprek te leiden met meerdere patiënten, terwijl een kring medewerkers toehoort. Iedere deelnemer krijgt de rol van gespreksleider, zodat ieder kan ervaren welke vaardigheden en krachten nodig zijn  als spiegelgesprekken worden gehouden. Deze dag was voor mij  intensiever en leerzamer  omdat we gerichter met de methode van spiegelgesprekken hebben gewerkt. De organisatie (werving, voorbereiding, uitvoering en terugkoppeling) van de spiegelgesprekken komt ook voorbij: het levert het ziekenhuis best wat op, maar de voorbereiding ervan vraagt meer dan dat je in eerste instantie zou vermoeden. Goed om te weten.

Het zijn twee leerzame dagen waarin we leren wat spiegelgesprekken zijn en wat daarvoor nodig is aan menskracht, inzet en faciliteiten. Dankzij de deskundige en zeer betrokken inzet van Tineke en Gerrit zijn we in het LangeLand goed voorbereid. Dat ze ons nog bij de eerste gesprekken zullen ondersteunen is een bemoedigende gedachte.

Marijn Gilhuis, geestelijk verzorger, LangLand Ziekenhuis.

Afbeelding