Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Projecten

In Zuid-Holland voert Zorgbelang diverse opdrachten en projecten uit. Hierbij staat het cliëntenperspectief centraal.

Wilt u als gemeente, zorginstelling of zorgverzekeraar de ervaring van uw clienten benutten voor kwaliteitsverbetering? Zorgbelang Zuid-Holland biedt uiteenlopende methodieken voor cliëntenparticipatie.

HagaZiekenhuis verbetert met Zorgbelang patiëntenzorg

HagaZiekenhuis schakelt Zorgbelang Zuid-Holland in om de kwaliteit van patiëntenzorg verder te verbeteren. Beide organisaties tekenden hiervoor een raamovereenkomst. Lees verder

Gezonde zorg, gezonde regio

Wij willen dat mensen uit de regio Zuid-Holland Noord de best passende zorg en ondersteuning krijgen wanneer zij dit nodig hebben. Het aantal chronisch zieke mensen neemt toe en daarmee stijgt ook de zorgvraag. Lees verder

Bevolkingsonderzoek Zuid-West en Zorgbelang Zuid-Holland organiseren spiegelgesprekken

Bevolkingsonderzoek Zuid-West is onder andere verantwoordelijk voor de screening van vrouwen op borstkanker. Er is bij de organisatie behoefte om de ervaringen van vrouwen die gescreend worden te horen om zo feedback te krijgen op de ervaren zorgverlening. Lees verder

Het Parkhuis via de inhoud terug naar de bedoeling

Zorgaanbieders horen zorg te leveren die meerwaarde heeft voor de cliënt. Het Parkhuis wil dit doen voor drie specifieke doelgroepen: dementie, gerontopsychiatrie en ziekte van Korsakov. Lees verder

Op weg naar een Adviesraad Sociaal Domein in Sliedrecht

Evenals in veel andere gemeenten is er in Sliedrecht de wens ontstaan om te komen tot een brede adviesraad Sociaal Domein. Zowel de huidige Wmo-adviesraad als de gemeente willen dit graag. Lees verder

Weet u wat u slikt?

Het project “Weet u wat u slikt?” heeft als doel het verbeteren van de gezondheid van laaggeletterde allochtone bewoners door het bevorderen van een juist geneesmiddelengebruik. Lees verder

Afbeelding