Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Zorgbelang Nederland

In Nederland zijn dertien regionale Zorgbelangorganisaties actief. Zij behartigen de belangen van zorgvragers in de regio en zetten zich in voor de kwaliteit van de zorg. Zij zijn met elkaar en met de landelijke patiëntenorganisaties verbonden via Zorgbelang Nederland.

Zorgbelang Nederland is aanspreekpunt en spreekbuis voor het contact met de landelijke patiëntenorganisaties. Zorgbelang Nederland is lid van de NPCF. Via Zorgbelang Nederland kunnen de Zorgbelang-organisaties zich profileren als gesprekspartner voor de landelijke politiek, zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Zorgbelang Nederland treedt tevens op als coördinator bij gezamenlijke projecten. De organisatie wordt deels door de leden gefinancierd. Overige inkomsten verkrijgt de organisatie uit het fonds PGO (wordt afgebouwd) en via meerjarenprojecten.

Projecten

De Zorgbelang-organisaties werken gezamenlijk aan verschillende projecten. De projecten zijn gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg vanuit het perspectief van de zorgvrager.

Meer informatie

Zie www.zorgbelang-nederland.nl.

 

 

 

Afbeelding