Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Nel van Roon

Teamleider cliëntondersteuning

Nel van Roon

Nel heeft uitgebreide kennis van patiëntenrechten en het klachtrecht. Daarnaast is zij goed thuis in de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Als voormalig pgb-consulent is zij nog steeds betrokken bij en op de hoogte van de ontwikkelingen rond het pgb.

‘Ik vind het belangrijk dat zorg en welzijn zijn afgestemd op de behoeften van de mensen die hiervan afhankelijk zijn, en niet omgekeerd. Ik ga er voor dat mensen zo lang mogelijk als volwaardig individu mee kunnen blijven doen in deze samenleving en dat barrières die dit in de weg staan, worden weggenomen.’

Ervaring

Nel heeft ruime ervaring in de informatie- en klachtopvang. Daarnaast heeft zij als pgb-consulent gewerkt.

Aandachtsgebieden

Individuele dienstverlening:

  • Cliëntondersteuning Wlz
  • Adviespunt Zorgbelang
  • Vertrouwenspersoon Wmo
Afbeelding