Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Mariëtte Teunissen

Projectleider

Mariëtte Teunissen

Mariette is sterk in het creatief meedenken, zowel strategisch als in de praktische uitvoering: wat is het probleem en welke mogelijke oplossingen zijn er. Daarnaast is haar sterke kant het leggen van verbindingen: zowel in netwerken tussen gemeenten, zorgaanbieders en verschillende vormen van burger- en cliëntenparticipatie, als tussen adviesraden, cliëntenraden, belangenbehartigers en (ervaringsdeskundige) burgers.

‘Ik vind goed luisteren naar elkaar van groot belang. Wat wil of kan een cliënt en zijn netwerk? Zij zijn het uitgangspunt voor zorg en ondersteuning. Luister naar de ervaringsdeskundige en zoek samen naar oplossingen, zodat iedereen naar vermogen deel kan nemen aan de samenleving. Graag zet ik mij in om die kansen te benutten waarbij de cliënt en zijn netwerk centraal staan. Dat kan bijvoorbeeld door ondersteunen van (nieuwe) vormen van cliëntenparticipatie of burgerinitiatieven. Beleid maken en bijsturen kan alleen als je weet wat er in de praktijk gebeurt’.

Ervaring

Mariette heeft ruime ervaring met strategische beleidsontwikkeling en uitvoering van nieuwe vormen van burger- en cliëntenparticipatie:

  • Het verbreden van Wmo-raden naar participatieraden sociaal domein.
  • Contacten met burgers, met name de mensen de gebruik maken van zorg en ondersteuning.
  • Netwerken met cliëntenraden, wijkraden, regionale/lokale belangenbehartigers en burgerinitiatieven.

Aandachtsgebieden

  • Programma Aandacht voor iedereen (AVI)

  • Cliëntenparticipatie Sociaal domein

  • Meldpunt Zorg

  • Wmo

  • Mantelzorg

Afbeelding