Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Loes ter Horst

Projectleider

Loes is goed in het organiseren van de dialoog tussen zorgverleners, beleidsmakers, inwoners en cliënten. Ze analyseert beleidsvelden en de wijze waarop ze iets bijdragen aan de levens van mensen. Ze kan goed projectmatig werken met een duidelijk doel, en met aandacht voor de iteratieve kant: al doende leren en bijstellen.

'Het is belangrijk aandacht te houden voor de bedoeling van de dingen die we doen en organiseren. Draagt dit bij aan wat je in de maatschappij met elkaar wilt bereiken? Blijf daarbij open staan voor het perspectief van de ander. Ik wil verbindingen leggen tussen mensen. Ik durf te experimenteren, ben onderzoekend en nieuwsgierig. Zo leer je van ervaringen: het iteratieve proces.'

Ervaring

Loes heeft ruime ervaring met het inzetten van methodieken voor beleidsparticipatie en procesbegeleiding. Tot die methodieken horen onder andere spiegelgesprekken, focusgroepen en leersessies met zorgverleners en beleidsmakers.

Aandachtsgebieden

  • Sociaal domein
  • Beleidsparticipatie
  • Samenwerking
Afbeelding