Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Leyla Koseoglu

projectleider

Leyla Koseoglu

Leyla is een adviseur die bruggen slaat en partijen met elkaar kan verbinden. Haar sterke punten zijn haar analytisch vermogen en gedrevenheid. Daarnaast is zij creatief in denken en ondernemend van aard.

'Graag zet ik mij voor de verbetering van de kwaliteit van de zorg. Door mijn eigen achtergrond heb ik goed zicht op de knelpunten in de relatie tussen allochtonen en zorgverleners. Daarnaast ben ik van oorsprong apotheker en heb ik vanuit die hoek ervaring in de zorg en met alle aspecten die met medicatie samenhangen.' 

Ervaring

Leyla is van oorsprong apotheker, hierdoor heeft zij veel verstand van alle aspecten op het gebied van medicatie, zoals therapieontrouw en medicatieoverdracht. Zij heeft ruime ervaring in het opzetten en begeleiden van diverse projecten in de curatieve zorg. Daarnaast is zij bekend met het opzetten van allochtonenbeleid. Haar sterke kanten zijn het ondersteunen van de achterban - onder andere door het organiseren van bijeenkomsten -, het houden presentaties en het ontwikkelen en geven van trainingen. Ten slotte heeft zij veel ervaring met het ondersteunen van mantelzorgnetwerken.

Aandachtsgebieden

Cure

  • Kwaliteitsverbetering in de zorg
  • Allochtonen (ouderen, allochtonen met kanker)
  • Therapieontrouw
Afbeelding