Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Judith Broerse

Projectleider

Judith is goed in het signaleren en analyseren van knelpunten.  Haar kracht ligt in het verhelderen van de vraag achter de vraag, en het bruggen slaan tussen mensen met verschillende kennisniveaus en perspectieven.

'Ik vind het belangrijk de zorg te verbeteren door het ophalen van de behoeften en ervaringen van cliënten, en in gesprek te gaan met professionals over wat zij nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen. Mijn insteek is samenwerken op basis van gelijkwaardigheid en medeverantwoordelijkheid. Ik zorg ervoor dat er bij de start van een project duidelijke afspraken gemaakt worden, waardoor ik de voortgang goed kan bewaken.'

Ervaring

Judith heeft ruime ervaring in beleidsinhoudelijke advisering rond wonen-welzijn-zorg en op het gebied van kwaliteitszorg. In verschillende zorgorganisaties en regionale samenwerkingsverbanden leidde zij met succes multidisciplinaire projectgroepen. Ook heeft Judith veel ervaring in het organiseren van themabijeenkomsten voor cliënten en professionals. Het stimuleren van de onderlinge dialoog staat daarbij steeds centraal.

Aandachtsgebieden

  • beleidsadvisering en cliëntenparticipatie Wmo,
  • trajectbegeleiding oprichting brede adviesraden Sociaal Domein,
  • wonen voor mensen met een beperking.
Afbeelding