Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Ingrid Lips

Projectleider

Ingrid Lips

Ingrid zet zich in voor het betrekken van zorgvragers en mantelzorgers bij vraaggericht, integraal werken en denken in het Sociaal Domein. Haar sterke kant ligt in het verbinden, maken van de vertaalslag van ervaring naar beleidsadvies door goed te luisteren, analyseren en innoveren. Ingrid is strategisch sterk en goed in coördineren en structureren daarbij verliest ze de grote lijn niet uit het oog.

‘Ik vind het belangrijk, dat er samen met zorgvragers en mantelzorgers beleid wordt gemaakt dat hen aangaat en dat hun ervaringskennis wordt benut. Hun ervaringen en ideeën dragen bij aan goede kwaliteit van zorg en welzijn. Met alle veranderingen in het Sociaal Domein wil ik er voor zorgen dat de mensen waar het om gaat de zorg en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben om er bij te horen en mee te kunnen (blijven) doen.’

Ervaring

 • Projectmanagement, voorzitten en presenteren.
 • Procesbegeleiding en inhoudelijke ondersteuning Adviesraden Sociaal Domein.
 • Versterken en samenwerken met ervaringsdeskundige belangenbehartigers GGz, VG, LG en ouderen.
 • Gespreksleiding focus- en spiegelgesprekken.
 • Generalistische kennis Wmo, Jeugdhulp en Participatiewet.
 • Vertalen van ervaringsverhalen en signalen naar beleidsadviezen en aanbevelingen.
   

Aandachtsgebieden

 • Wmo: zorg en welzijn, pgb, sociaal wijkteams
 • Cliëntenparticipatie Sociaal Domein gemeenten
 • Regio Rijnmond
   
Afbeelding