Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Huib Hoogendijk

Projectleider

Huib Hoogendijk

De kracht van Huib ligt in ontwikkelen van (draagvlak voor) en uitvoeren van verbeterprojecten in samenwerking met zorgverleners en zorgverzekeraars. Belangrijk hierbij is het volgen en analyseren van ontwikkelingen in de zorg, zowel vanuit patiëntenperspectief, op (zorg)werkvloer als beleidsmatig. Zijn bijdrage in deze projecten ligt naast het projectmanagement bij het betrekken van patiënten en burgers bij het verbeterproces. Daarnaast verbindt hij de uitkomsten van individuele cliëntondersteuning met de beleid in de zorg.

'Mijn keuze om te werken voor een patiëntenorganisatie is een bewuste keuze. De (vaak onbedoelde) ongelijkwaardige arts-patiënt relatie en de gevolgen hiervan voor de kwaliteit van leven van de patiënt zijn voor mij een belangrijke drijfveer. De bekende en vaak ook onbekende voorbeelden van zorgpraktijken die laten zien dat het ook anders kan vormen voor mij de inspiratie om hieraan te blijven werken. Mijn hart ligt bij patiëntempowerment; waarbij innovatie en verbeteringen in de zorg voorop staan. Een dergelijk ontwikkeltraject stelt ook hoge eisen aan het vertrouwen van de verschillende partijen, zowel op organisatieniveau als persoonlijk vlak. In samenwerking is het opbouwen van vertrouwen dus erg belangrijk.' 

Ervaring

Huib heeft jarenlange ervaring in het ontwikkelen en uitvoeren van projecten op gebied van kwaliteit van zorg en patiëntenparticipatie. In het verlengde daarvan heeft hij veel ervaring in het opzetten en coördineren van langdurige samenwerking tussen Zorgbelang en zorgverzekeraars. Daarnaast ondersteunt en begeleidt hij de individuele dienstverlening en cliëntondersteuning van Zorgbelang.

Aandachtsgebieden

  • Ontwikkelingen en innovatie in de zorg en zorgstelsel en de gevolgen en mogelijkheden voor de patiënt.
  • Kwaliteit van zorg en patiëntenparticipatie.
  • Innovaties in patiëntenparticipatie en burgerparticiaptie.
  • E-health en zelfmanagement.
  • Individuele cliëntondersteuning.
Afbeelding