Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Erik Visser

Programmamanager

Erik Visser

Erik is goed in het helpen van zorgverleners bij het waarmaken van hun ambitie om meer patiëntgericht of patiëntgedreven te werken. Dit doet hij door het geven van inzicht hoe het in de praktijk staat met deze ambities en hoe je verder kunt als je merkt dat het niet vanzelf gaat: wat gaat er goed, waar kan het beter en hoe kan dat er dan uit zien? Ook kan hij iedereen die wil dat zorg en hulp aansluit bij wijken en regio’s helpen bij hun ambities om daadwerkelijk de wijken en regio’s als uitgangspunt te nemen bij het organiseren van zorg en hulp (contextgericht of contextgedreven werken).

‘Ik vind het belangrijk dat mensen die afhankelijk zijn van zorg en hulp het leven kunnen leven dat bij hen past en waar zij voor kiezen. Dat zij ervaren dat de zorg en hulp aansluit bij hun inzichten, mogelijkheden en persoonlijke context. Hier zet ik mij van harte voor in.’

Ervaring

Erik heeft jarenlange ervaring in het helpen verbeteren van kwaliteit van zorg en hulp vanuit het perspectief van de patiënt en zijn omgeving. Daarbij overziet hij tevens de complexe zorgketens en netwerken die samenwerken in het helpen van één persoon.

Aandachtsgebieden

  • Curatieve zorg
  • Langdurige zorg
  • Patiëntgedreven zorg
  • Suzanne-gedachte
  • Contextgedreven zorg
  • Patiëntbeheerd dossier/ e-health
Afbeelding