Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Arjan de Weger

Projectleider

Arjan de Weger

Arjan is ondernemend, initiatiefrijk en gaat proactief te werk. Zijn sterke kanten zijn het bedenken van creatieve oplossingen voor moeilijke vraagstukken en ondersteuning van gemeenten en adviesraden. Daarnaast is hij inzetbaar op het gebied van bedrijfsvoering.

‘Ik vind het belangrijk dat er binnen samenwerking(sverbanden) eendracht en betrokkenheid is. Om mensen die het nodig hebben daadwerkelijk te kunnen ondersteunen zijn eerlijkheid, humor, kennis van de doelgroep en een professionele werkhouding essentiële elementen. Juist dan ontstaat er ruimte en onderling vertrouwen voor creativiteit die nodig is om lastige vraagstukken aan te kunnen pakken.’ 

Ervaring

  • Voorlichting geven: AVI-3D's, Wmo, Jeugdhulp, Welzijnswerk en Wijkteams.
  • Bedrijfsvoering: herindelen, interne begeleiding, coaching kwaliteitstrajecten en ISO-certificering.
  • Ondersteuning: Wmo-adviesraden, gemeenten, sociale wijkteams en zorg-/welzijnsinstellingen.

Aandachtsgebieden

  • De drie decentralisaties.
  • Jeugdhulp.
  • Welzijnswerk.
Afbeelding