Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Organisatie

Afdeling Basisberaad

De afdeling Basisberaad van Zorgbelang Zuid-Holland behartigt individueel en collectief de belangen van kwetsbare personen binnen de geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang en verslavingszorg in Rotterdam. Samen met hen werkt de afdeling Basisberaad aan versterking van hun positie vanuit hun eigen kracht. De afdeling Basisberaad richt zich op empowerment van de cliënt, gericht op maatschappelijk herstel en verbetering van de kwaliteit van zorg door middel van collectieve belangenbehartiging. Centraal hierbij staat het perspectief en het verhaal van de mensen om wie het gaat.

Meer informatie over de Afdeling Basisberaad is te vinden op: www.basisberaad.nl.

Raad van Toezicht

  • Jan Heijkoop (voorzitter)
  • Thea Dickhoff (vice-voorzitter)
  • Jaap Dijkstra (lid)
  • Greetje Willemsma (lid)
  • Robert Boersma (directeur bestuurder)
Afbeelding