Zorgbelang Zuid-Holland - Patiƫnten en consumenten platform

ANBI verantwoording

De naam

Stichting Zorgbelang Zuid-Holland

RSIN / fiscaal nummer

KvK 24414564 / RSIN 817961082

Contactgegevens

Raad van Toezicht

  • Jan Heijkoop (voorzitter)
  • Thea Dickhoff (vice-voorzitter)
  • John Tak (lid)
  • Jaap Dijkstra (lid)
  • Greetje Willemsma (lid)
  • Robert Boersma (directeur bestuurder)

Beloningsbeleid

Het personeel verbonden aan Zorgbelang Zuid-Holland wordt beloond conform de CAO Welzijn. Vrijwilligers krijgen een vergoeding op basis van gemaakte kosten, waarbij rekening wordt gehouden met fiscale regelgeving.

Doelstelling

Zorgbelang Zuid-Holland heeft als doelstelling het ondersteunen, informeren en behartigen van de (collectieve) belangen van zorgvragers, belangenorganisaties van zorgvragers, en mantelzorgers in de provincie Zuid-Holland en al hetgeen dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Verslag uitgeoefende activiteiten

Jaarverslag Zorgbelang Zuid-Holland 2015

Financiële verantwoording

Financiëel verslag 2015

Afbeelding