Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Over ons

Zorgbelang Zuid-Holland

Zorgbelang Zuid-Holland versterkt de positie van cliënten, patiënten en burgers. In al onze activiteiten richten wij ons op het verhogen van de kwaliteit van leven. Met onze kennis en expertise dragen we bij aan het daadwerkelijk verbeteren van zorg en welzijn vanuit cliëntervaringen. Dat doen wij samen met cliënten en professionals.

Bent u op zoek naar maatwerk, objectiviteit en onafhankelijkheid? Zorgbelang heeft ruime ervaring met en een grote deskundigheid in het uitvoeren van cliëntenraadplegingen bij zorg- en welzijnsorganisaties. Ook geven wij vorm aan en ontwikkelen we cliënten- en burgerparticipatie binnen het sociaal domein voor gemeenten. Wij bieden innovatieve vormen van cliëntenparticipatie. Zorgbelang helpt ook bij het implementeren van resultaten.

Zorgbelang is er ook voor de individuele ondersteuning van cliënten, patiënten en burgers. Uw organisatie  bieden wij vertrouwenspersonen, klachtenfunctionarissen en onafhankelijke cliëntondersteuners. Zorgbelang  is een maatschappelijk ondernemende organisatie met verschillende opdrachtgevers en financiers.

Neem gerust contact op met een van onze projectleiders voor een oriënterend gesprek.

Afdeling Basisberaad

De afdeling Basisberaad van Zorgbelang Zuid-Holland behartigt individueel en collectief de belangen van kwetsbare personen binnen de geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang en verslavingszorg in Rotterdam. Samen met hen werkt de afdeling Basisberaad aan versterking van hun positie vanuit hun eigen kracht. De afdeling Basisberaad richt zich op empowerment van de cliënt, gericht op maatschappelijk herstel en verbetering van de kwaliteit van zorg door middel van collectieve belangenbehartiging. Centraal hierbij staat het perspectief en het verhaal van de mensen om wie het gaat.
Meer informatie over de Afdeling Basisberaad is te vinden op: www.basisberaad.nl.

Over ons

Zorgbelang Nederland

In Nederland zijn diverse regionale Zorgbelangorganisaties actief. Zij behartigen de belangen van zorgvragers in de regio en zetten zich in voor de kwaliteit van de zorg. Zij zijn met elkaar en met de landelijke patiëntenorganisaties verbonden via Zorgbelang Nederland.

Afbeelding