Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Zorg voor goede secretariële en onafhankelijke inhoudelijke ondersteuning van Wmo-raden.

De ervaring is dat het werk voor de Wmo-raad, cliëntenraden en belangenorganisaties niet eenvoudig is; er wordt veel inzet gevraagd van mensen. Bovendien lijkt het dat met de brede raden voor het sociaal domein er meer terechtkomt bij minder mensen. Hierbij is ook sprake van wisselende deelname van belangenbehartigers aan de Wmo-raad. Voor deze raden is een goede secretariële en (onafhankelijke) inhoudelijke ondersteuning erg belangrijk; de kwaliteit van de adviezen wordt er beter van, het werkt prettiger en men houdt het langer vol, en bovendien met meer plezier en inzet. De ervaring is dat Wmo-raden op die manier meer voor elkaar krijgen.

Afbeelding