Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Zorg voor een vast aanspreekpunt bij de gemeente

Korte lijnen en bekende gezichten, dat helpt. Prettige contacten en regelmatig overleg worden gewaardeerd. Als de lijnen in een gemeente kort zijn, heeft men als belangenbehartiger ook meer invloed. De kwaliteit van het contact blijkt daarmee zeer persoonsgebonden. De ervaring van belangenbehartigers is dat het in grote gemeenten, bij gebrek aan korte lijnen en een vaste contactpersoon, vaak lastiger is om invloed uit te oefenen dan in kleine gemeenten.

Een vaste contactambtenaar bij de gemeente is een heel goede wijze om invloed uit te -kunnen- oefenen én de ervaringen en meningen van belangenbehartigers te kunnen gebruiken in het beleid. Deze contactpersoon zorgt dat wensen en verwachtingen op de juiste plek terechtkomen en garandeert dat men in gesprek blijft.

Afbeelding