Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Zorg voor een ‘open mind’

Zorg voor een open mind van zowel gemeenten als belangenbehartigers. Bij de gemeenten, op alle niveaus, hoort het ‘win-win’-besef aanwezig zijn: overleg met elkaar heeft meerwaarde voor cliënten én gemeente. Een ‘open mind’ geldt ook voor belangenbehartigers. Ook zij moeten commitment tonen en bereidheid zijn tot gesprek. Een nieuwsgierige, positieve en constructieve houding van álle betrokkenen leidt tot de beste resultaten.

Afbeelding