Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Zorg bij jongerenraden voor een betrokken begeleider

Jongeren willen binnen hun eigen instelling participeren door middel van een jongerenraad. Maar zij willen meer. Zij zien dat gemeentelijk beleid voor hen belangrijker wordt en willen daar ook over meepraten. Het is geen eenvoudige materie en zij willen daarbij ondersteund worden door een betrokken, kundige begeleider, die oprecht geïnteresseerd is en de jongeren helpt het beleid en de gevolgen daarvan te begrijpen. Zij willen ook zelf initiatief kunnen nemen en gevraagd en ongevraagd advies geven. Zij hebben een sterke voorkeur voor creatieve werkvormen, anders dan vergaderingen.

Jongeren en hun ouders, actief in jongeren- en cliëntenraden in de jeugdzorg, vinden het erg belangrijk dat gemeenten niet alleen met de directies van instellingen praten, maar ook met hen. Jongeren doen dit het liefst door persoonlijke gesprekken met wethouders en raadsleden. Ouders praten graag mee over beleidszaken, waar beslissingen worden genomen die van invloed zijn op de hulp en zorg die gezinnen nodig hebben. Dit kan in een overleg met beleidsambtenaren, waarbij ook aangegeven wordt dat een vast contactpersoon een – meer dan – grote meerwaarde heeft.

Afbeelding