Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Houd steeds contact met actieve burgers en cliënten, en leer hen en hun leefsituatie kennen

Er wordt inzet verwacht van zowel gemeenten als belangenbehartigers, in meer dan alleen het formele contact. Bied daarom naast formele contacten ook gelegenheid voor informele ontmoetingen, bijvoorbeeld door open gesprekken, regelmatige dialoog, rondetafelgesprekken en bijeenkomsten met diverse partijen. Het is belangrijk dat wethouders en ambtenaren kennis van zaken hebben en daarvoor in gesprek gaan met de mensen uit de doelgroep. Maak kennis, zie hoe de mensen leven en hoor wat zij belangrijk vinden.

Daarom is het belangrijk dat de brede adviesraden een goede afspiegeling zijn van de verschillende doelgroepen van het gemeentelijk beleid. Geef als gemeente ook aandacht aan de ‘kleine doelgroepen’, bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beperking. De ervaring van belangenorganisaties is dat dit vaak moeizaam gaat. Als aantallen niet groot zijn of de problemen niet direct zichtbaar zijn, is de aandacht helaas klein. Verder is belangrijk dat Wmo-raden ook op de hoogte zijn van ontwikkelingen in de jeugdzorg. Het is van belang dat Wmo-raden en jongerenraden elkaar opzoeken, kennis en ervaring uitwisselen.

Faciliteer als gemeente ontmoetingen tussen belangenbehartigers, cliëntenraden en Wmo-raden. Bijvoorbeeld een wethouder, maar ook leden van Wmo-raden, kunnen aanschuiven bij het overleg van de verschillende belangenorganisaties en cliëntenraden in de jeugdzorg. De belangenorganisaties en cliëntenraden kunnen daartoe ook zelf het initiatief nemen en anderen uitnodigen bij hun overleg.

Afbeelding