Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Houd bij de planning van de besluitvorming rekening met cliëntenparticipatie.

Zorg voor voldoende tijd, middelen en ondersteuning om de participatie gezamenlijk vorm te geven op een zodanige wijze dat inspraak is gegarandeerd.

Wmo-raden waarderen het positief als de gemeente hen goed en tijdig betrekt, hun adviezen overneemt en belang hecht aan de inbreng van de Wmo-adviesraad. Wmo-raden waarderen het negatief als zij niet worden betrokken bij de voorbereidingen en als adviezen laat worden gevraagd. Er is op die manier weinig invloed op het beleid en onduidelijkheid over wat de gemeente met het advies van de Wmo-raad doet. Er is dan eerder sprake van achteraf toetsen dan van vooraf adviseren.

Afbeelding