Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Geloof in de meerwaarde van inspraak, ervaringskennis is goud waard

Belangenorganisaties hebben kennis en ervaring in huis. Het is een misverstand te denken dat gemeenten burgers beter kennen dan de belangenorganisaties. Belangenbehartigers kennen de gevolgen van het gevoerde beleid als geen ander. Zij ervaren zelf de gevolgen van het beleid of zij weten dat van hun naasten. Zij weten hoe lastig het is mee te (blijven) doen als je een beperking hebt. Zij ervaren dat dagelijks en zien daardoor direct wat de obstakels zijn en wat wel en niet werkt in de praktijk. Zo wordt ook voorkomen dat beleid, communicatie, voorzieningen, gebouwen of de inrichting van de openbare ruimte achteraf wordt aangepast, wat altijd duurder is.

Sinds er Wmo-raden zijn, zijn de directe overleggen tussen wethouders en belangenorganisaties van mensen met een beperking vaak vervallen. Dit waren echter belangrijke momenten van beleidsbeïnvloeding en uitwisseling. Daar waar deze overleggen wel behouden zijn, blijkt de inspraak concreter en directer en daarmee van grotere waarde. Bovendien is het begrip voor de knelpunten bij gemeenten groter.

Door een goede cliëntenparticipatie komen gemeenten en burgers dichter bij elkaar, het lokale bestuur komt dichter bij de mensen om wie het gaat. Dit sluit aan bij het uitgangspunt van de decentralisaties, dat gemeenten dichter bij hun burgers staan.

Afbeelding