Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Zoek naar overeenkomsten

Belangenorganisaties in Leidschendam-Voorburg werken samen

Belangenorganisaties van en voor mensen met een verstandelijke beperking, lichamelijke beperking en uit de geestelijke gezondheidszorg in Leidschendam-Voorburg besloten in 2012 samen te gaan werken om zo meer voor elkaar te krijgen bij de gemeente. 

Zorgbelang Zuid-Holland deed in samenwerking met belangenorganisaties onderzoek naar mogelijke (recreatieve) activiteiten voor mensen met een beperking in de gemeente Leidschendam-Voorburg. Zo gingen de doelgroepen serieus met elkaar in gesprek, zochten naar de overeenkomsten en gingen samenwerken. Later kwamen er anderen bij: mensen met een gehoor- of visuele beperking en ouderen.

De uitkomst van de samenwerking was een rapport met een inventarisatie van het aanbod en de wensen van mensen met een beperking. Het rapport ging naar de gemeente, waar het heel positief werd ontvangen. Men ging erover met elkaar in gesprek. Gemeenteambtenaren hoorden over het leven van mensen met een beperking, en andersom hoorden de belangenbehartigers wat voor de gemeente de obstakels en dilemma’s waren.

Vertrouwen en samenwerking

Bij de gemeente ontstond het vertrouwen in de dialoog en het geloof in de meerwaarde van de kennis en ervaring van belangenorganisaties. De gemeente leerde welke gevolgen beleid kan hebben voor levens van mensen. Door een goed gesprek kon de gemeente overtuigd worden van zaken waar ze eerder anders tegenover stond. Bij de belangenorganisaties ontstond het vertrouwen dat de gemeente de maatregelen in het kader van de decentralisaties zorgvuldig wilde nemen en uitvoeren, en dat het uitgangspunt niet was dat alles vooral goedkoop uitgevoerd zou moeten worden.

Conclusie is dat het gaat om samenwerken en vertrouwen. Het advies van de belangenorganisaties is: zoek als belangenbehartigers elkaar op en ga eerst met elkaar in gesprek. Stap daarna samen naar de gemeente om daar het gesprek aan te gaan. Zo behaal je samen kleine én grote resultaten, in het belang van mensen die vanwege een beperking goede voorzieningen nodig hebben om mee te kunnen blijven doen.

Afbeelding