Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Meedenken, meedoen en meebeslissen

Cliëntenparticipatie in het veranderende sociale domein

De veranderingen in de zorg en het sociaal domein vragen om een andere wijze van de organisatie van de inspraak en belangenbehartiging, want juist in tijden van veranderingen en onzekerheid is een goede en effectieve belangenbehartiging en cliëntenparticipatie door de adviesraden onontbeerlijk.

Zorgbelang Zuid-Holland heeft in samenwerking met JSO gevraagd wat leden van WMO-raden, cliëntenraden en belangenorganisaties in het sociale domein belangrijke voorwaarden vinden voor een effectieve inspraak. Hoe zien zij inspraak en belangenbehartiging voor zich  en hoe willen zij participeren?

Dit heeft geresulteerd in acht ‘gouden regels voor participatie’ voor gemeenten geformuleerd. Ook selecteerden zij goede voorbeelden van gemeenten waar cliëntenparticipatie is gerealiseerd.

Afbeelding