Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

VN verdrag en nu? Juist voor mensen met een beperking!

Terugblik jaarconferentie 7 juni 2017

Het Provinciaal Platform Mobiliteit kijkt terug op een geslaagde jaarconferentie waarin kennis gedeeld is over wat het VN-verdrag betekent voor de mobiliteit van mensen met een beperking.

Onder de bezielende leiding van Erika van der Heijden werd duidelijk dat er veel ontwikkelingen zijn om het Openbaar Vervoer toegankelijk te maken, maar dat het ook vaak een kwestie is van lange adem. Een mooi voorbeeld is een parkeerapp die duidelijkheid biedt over de parkeergelegenheid en mogelijkheden voor mensen met een beperking in de wirwar van verschillende regelgeving per gemeente.

VN verdrag en nu? Juist voor mensen met een beperking!

Tijdens de jaarconferentie werden de vrijwilligers van het Provinciaal Platform door directeur Robert Boersma van Zorgbelang Zuid-Holland in het zonnetje gezet en bedankt voor hun veelal jarenlange inzet.

VN verdrag en nu? Juist voor mensen met een beperking!

Helaas neemt Zorgbelang Zuid-Holland afscheid van het Provinciaal Platform Mobiliteit. Het Platform is in gesprek met de Provincie Zuid-Holland om te kijken op welke manier het Platform door kan gaan. Want dat er blijvend aandacht nodig is voor de mobiliteit voor mensen met een beperking juist nu werd weer overduidelijk tijdens de conferentie.

Waar de overheid aan moet voldoen

Keirsten de Jongh van het College van de rechten van de mens maakte in haar presentatie duidelijk dat overheden verplicht zijn om het VN-verdrag voor mensen met een beperking uit te voeren.

Dit dient gedaan te worden met betrokkenheid van de doelgroep. Ze wees de aanwezigen er op, dat mensen zo zelfstandig mogelijk moeten kunnen reizen en tegen een betaalbare prijs.

De uitkomsten van een onderzoek naar de toegankelijkheid van bussen laat zien dat er positieve ervaringen zijn, maar dat er ook nog veel valt te verbeteren.

VN verdrag en nu? Juist voor mensen met een beperking!

 Keirsten de Jongh bedrukte het belang om het handelen van de chauffeur ook als belangrijk aandachtspunt in de concessies (contracten met de vervoerders) op te nemen.

Lees hier de presentatie ‘VN-verdrag handicap en mobiliteit’

Pleidooi toegankelijkheid met de rollator

Conny Kooijman, ervaringsdeskundig beleidsondersteuner van Ieder(in) hield een mooi pleidooi voor het toegankelijk maken van het vervoer voor mensen met een rollator. Aan de hand van foto’s liet ze in haar presentatie zien welke obstakels ze ervaart als ze op reis gaat met haar vriendin die loopt met een rollator.

VN verdrag en nu? Juist voor mensen met een beperking!

Ze vertelde dat de rollator zelfs niet op de plek van de rolstoel mocht staan, omdat deze plek vrij moest blijven voor een reiziger met een rolstoel. Voor een deel van de aanwezigen was haar verhaal zeer herkenbaar. Anderen werden meegenomen in de ervaringen met het reizen met een beperking. Een grote ergernis is dat in de provincie Utrecht nieuwe bussen zijn aangeschaft die niet toegankelijk zijn.

Bekijk hier de presentatie van Conny Kooijman

Innovatie in toegankelijk vervoer voor iedereen

Frans Bekhuis van kennisplatform CROW nam de deelnemers mee in de mogelijke toepassingen in de praktijk.  De nadruk in zijn verhaal lag bij het toegankelijk maken van overstappunten en de hele keten van vervoer. Die begint al bij het plannen van de reis, waarvoor diverse data te vinden moeten zijn.

Het gaat dan om de toegankelijkheid van de looproute, halte, reistijden, het voertuig, reizigersdata om te komen tot een goed reisadvies van deur tot deur. Frans Bekhuis schetste tevens de bushalte in dorpskernen van de toekomst, waarin verschillende combinaties van vervoer kunnen samenkomen.

Lees er hier meer over in de presentatie ‘Toegankelijkheid voor iedereen’

VN verdrag en nu? Juist voor mensen met een beperking!

Grote verschillen Gehandicapten Parkeerkaart per gemeente

Jiska Stad-Ogier van 'Wij staan op' liet aan de hand van een filmpje zien hoe groot de verschillen in tarieven zijn voor de keuring en de aanvraag van de gehandicaptenparkeerkaart. Daarnaast liet ze zien hoe slecht de informatievoorziening is van gemeenten op hun website over het parkeren met een gehandicaptenparkeerkaart.

VN verdrag en nu? Juist voor mensen met een beperking!

Daarnaast liet ze zien hoe slecht de informatievoorziening is van gemeenten op hun website over het parkeren met een gehandicaptenparkeerkaart. Zoals ‘Wij staan op’ doet liet ze niet alleen zien wat er mis is, maar ook welke oplossingen er zijn. Ewout van Haeften van het CIB gaf een toelichting over een app die in ontwikkeling is om het parkeren en het betalen een stuk eenvoudiger te maken met de ontwikkeling van een app.

De filmpjes over deze nieuw te ontwikkelen app en de tariefverschillen kunt u hier terugkijken in de presentatie: ‘GPK-centraal’

Oproep toegankelijk maken bushaltes

Ingrid Lips, secretaris van het Provinciaal Platform Mobiliteit vertelde over één van de activiteiten dat het Provinciaal Platform Mobiliteit heeft beziggehouden. De oproep aan gemeenten die slechts 25% van de bushaltes toegankelijk heeft gemaakt, heeft veel aandacht in de media gekregen. Toch is de conclusie dat gemeenten zich inspannen om de bushaltes voor zover mogelijk toegankelijk te maken.

Meer hierover leest u hier in de presentatie ‘Oproep toegankelijke bushaltes'.

VN verdrag en nu? Juist voor mensen met een beperking!

Provincie houdt vinger aan de pols

Leny Wijnen,  beleidsmedewerker verkeer en vervoer van de Provincie Zuid-Holland vertelde, dat de Provincie zich vooral bezighoudt met het toetsen of de vervoerders zich wel aan de richtlijnen houden voor toegankelijk vervoer. Ze riep de aanwezigen op om vooral een klacht in te dienen als mensen problemen ervaren in het reizen met het busvervoer en er met de vervoerder niet uitkomen.

VN verdrag en nu? Juist voor mensen met een beperking!

De provincie heeft regelmatig overleg met de vervoerders en spreekt vervoerders er op aan. Vanuit de zaal werd opgemerkt dat je als reiziger dan wel moet weten wat je van een vervoerder kunt verwachten. Waarop Leny Wijnen de toezegging deed om hierover basisinformatie op de website van de provincie te plaatsen.

Over de toekomst van het Provinciaal Platform Mobiliteit kon ze geen toezegging doen. Vanuit de zaal werd een warm pleidooi gehouden over de meerwaarde van het Platform en dat de jarenlange opgebouwde kennis en kunde niet verloren mag gaan.

Het Provinciaal Platform Mobiliteit geeft niet op en hoopt u volgend jaar weer terug te zien!

Leo van den Boomgaard,

voorzitter Provinciaal Platform Mobiliteit

VN verdrag en nu? Juist voor mensen met een beperking!
Afbeelding