Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Wijzelf

Inmiddels zijn er al 114 zorgcoöperaties actief, daarnaast zijn er 20 in oprichting en nog 16 verkeren in de oriëntatiefase. In Zuid-Holland draaien er inmiddels 5 zorgcoöperaties, onder andere in Delft, Zoetermeer en de Zuid-Hollandse Eilanden. Het uitgangspunt voor zorgcoöperaties is de wens van mensen om zelf hun zorg te regelen. Voorwaarde om een goed gebruik te kunnen maken van een coöperatie is dat mensen voor zichzelf kunnen opkomen en een niet te grote zorgvraag hebben. De meeste coöperaties starten met het opzetten van een klussendienst, het organiseren gezamenlijke vrijetijdsactiviteiten zoals eten en wandelen en een loketfunctie. Ze brengen vraag en aanbod voor vormen van ondersteuning (betaald of onbetaald) via een website bij elkaar. Hoe meer leden, hoe meer lidmaatschapsgeld en hoe meer er mogelijk is. Zo zijn er zelfs coöperaties die betaalde professionals aansturen of zelfs een wijkverpleegkundige in dienst hebben.

Afbeelding