Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Terugblik

Terugblik vorige themadag

Naar aanleiding van de vorige themadag heeft woningcorporatie Woonpartners Midden-Holland het plan opgevat om een klankbordgroep van huurders op te richten. Dit plan is nog in voorbereiding. Om te beginnen zullen de senioren benaderd worden. Het concept van  Knarrenhof,een zelfvoorzienend woon-zorg complex in de vorm van een hofje, sprak de gemeente Gouda aan. Daarom is deze gemeente in gesprek gegaan met  de initiatiefnemer Peter Prak. De huidige stand van zaken is dat de gemeente Gouda een paar locaties op het oog heeft om zo’n project te realiseren. Dit is een proces dat tijd en geduld vraagt. Het Provinciale Platform houdt dit nauwlettend in de gaten en zal de achterban berichten zodra een besluit is genomen.

‘Met ons manifest staan wij voor vrijheid, gelijkheid en menselijkheid’

Inmiddels heeft d Pauline Gransier   met acht andere jongere lichamelijk gehandicapten een beweging opgericht voor een toegankelijkere samenleving. Deze beweging Wij staan op! heeft een Manifest opgesteld met 12 stellingen aan de regering en aan de samenleving. De groep vraagt iedereen in Nederland om een persoonlijke steunbetuiging te geven aan het manifest. Zie voor meer informatie hun website www.wijstaanop.nl .

Afbeelding