Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Florence

Op basis van de behoeften bij (wijk)bewoners worden uiteenlopende culturele feestdagen gezamenlijk gevierd, van Sinterklaas tot Chinees Nieuwjaar. Ook werkt Florence intensief samen met andere welzijns- en zorgorganisaties. Zo wonen er ook enkele ouderen met een verstandelijke beperking binnen het woonzorgcentrum. Maar niet alleen ouderen zijn de doelgroep. Onlangs heeft een pastoraal werker een workshop selfie maken gehouden met jongeren met psychische problemen uit de wijk. Autistische jongeren maken voor hun groepsactiviteiten gebruik van een zaal, en verleenden in ruil daarvoor computerhulp aan de ouderen.

Afbeelding