Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Maatwerkvervoer, waar gaat dat naar toe?

Door bezuinigingen en decentralisaties komt het vervoer op maat steeds meer onder druk te staan. Het blijft echter belangrijk om goed maatwerkvervoer te blijven regelen. De sprekers belichten dit onderwerp vanuit diverse invalshoeken.

Het uitgebreide verslag is hier te vinden.

Guy Hermans, programmamanager Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV).

Hij vertelt iets over ontwikkelingen rond het maatwerkvervoer. Zie bijlage.

Jan Poot (blind) over zijn ervaring met het Openbaar Vervoer.

Lopen gaat geconcentreed. Hij maakt gebruik van oriëntatiepunten als stoepranden, gevels en geleidelijnen (geribbelde tegels). Bij het OV zijn echter ook opstakels: reisinformatie op digitale borden, fietsen in bushokjes, de tram niet kunnen vinden, vragen welke buslijn er stopt. Reizen met het OV is mogelijk voor een blinde, maar is nog verder van ideaal. Om zelfstandig te kunnen reizen zijn verbeteringen nodig.

Intoductie deelsessies

Eric Bavelaar, hoofd openbaar vervoer stadsregio Rotterdam.

Erik geeft aan dat er veel subsidiemogelijkheden zijn voor het maatwerkvervoer. Er is echter ook veel onwetendheid over deze mogelijkheden. Zie bijlage

Otto Cazemier, directeur van Mobycon

Het samenwerken tussen vervoerders en gemeenten is een goed idee. Mobycon heeft ideeën hoe je dit kan organiseren en geeft hierover advies aan gemeenten. Zie bijlage.

Joop de Bruin, bestuurslid Ouderinitiatief Leerlingenvervoer 

In Hardinxveld-Giessendam zijn ouders zelf het leerlingenvervoer gaan regelen, nadat de gemeente uit kostenoverwegingen had aangegeven dat een kind niet zonder meer recht meer heeft op speciaal vervoer naar het speciaal onderwijs. De basisvergoedingen van de gemeente worden gebundeld om zo het vervoer te kunnen organiseren. Toch zijn er knelpunten:er is geen begeleiding in de bus vanwege de kosten, bezetting in de bus (te weinig of teveel kinderen leidt tot relatief hoge kosten), de continïteit als ouders zelf rijden. Waarschijnlijk komen er nog meer bezuinigingen vanuit de gemeente, waardoor het de vraag is of dit concept in de toekomst nog haalbaar is.

Ella van Noort, voorzitter van bestuur Cirkelbus.

De Cirkelbus is een particulier initiatief, dat 24 jaar geleden is gestart. Met de Cirkelbus worden ouderen en minder validen binnen Voorschoten van deur tot deur vervoerd. Je kunt bellen en een rit reserveren om te winkelen, voor een bezoek aan een dokter of om op visite te gaan. Bereikbaar 5 dagen per week tot 17.00 uur, en 1x per week in de avonduren om naar zwemles te gaan of naar het mantelzorgcafé. De Cirkelbus kan ook worden ingezet voor ritten buiten het dorp, maar enkel naar verzorgingshuizen. Mensen moet wel zelf kunnen instappen.

Laurens van Remortele, directeur ZCN Totaalvervoer

Hoe kan ZCN als vervoerder bijdragen aan kwalitatief hoogwaardig en tevens efficiënt vervoer voor mensen die daar het meest afhankelijk van zijn. Zie bijlage.

Guy Hermans, KpVV

Over de trends en mogelijkheden van maatwerkvervoer. Hoe kunnen we de vervoerssystemen optimaal benutten? Wat zijn de mogelijkheden van ICT? Welke boodschap wilt u mee geven aan de opdrachtgever? Zie bijlage.

Plenaire terugkoppeling

Subsidiemogelijkheden:

 • Over grenzen heenstappen
 • Het oude loslaten en openstaan voor het nieuwe
 • Combineer vervoer voor diverse doelgroepen
 • Combineer professionals met vrijwilligers
 • Niet zeggen het kan niet
 • Wel versoepelen van regelgeving
 • Subsidiepotten zo veel mogelijk samenvoegen
 • Multifunctioneel benutten van vervoersvoorzieningen
 • Buurtbus mee laten draaien in OV
 • Wettelijke beperkingen opheffen
 • Bestekeisen niet overdrijven, grensoverschrijdende stromen niet beletten

Mobiliteitscentrales:

 • Er moet een indicatiekomen voor de toegang tot maatwerkvervoer
 • Leer van fouten uit het verleden
 • Voor vervoer naar dagverblijven: buslijnen inschakelen > verschillende tarieven inclusief voor acht rolstoelen
 • Logistiek: goede afstemming tussen verschillende verkeersstromen
 • Extra eisen aan chauffeur stellen betreffende kwaliteit, veiligheid en omgang
 • Chauffeur belt (handsfree) dat hij over 5 minuten arriveert
 • Prijsprikkels bij tijdig melden ook in daluren

Toekomst van Maatwerkvervoer: 

Er zijn 3 trends zichtbaar als gevolg van de bezuinigingen op doelgroepenvervoer:

 • De ontwikkeling van vrijwilligersvervoer, dit soort initiatieven komt steeds vaker tot stand
 • Gebruikers van het doelgroepenvervoer overhevelen naar het openbaar vervoer
 • Strengere criteria stellen aan de toegang tot het doelgroepenvervoer

Reizigers van het vraagafhankelijk vervoer zouden voor een deel ook gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Zodat het vraagafhankelijk vervoer alleen gebruikt worden door mensen die geen andere vervoersmogelijkheid hebben. Het openbaar vervoer is de afgelopen jaren toegankelijker geworden, alhoewel dit nog niet overal zo is. Bij reizigers bestaat er ook een angst voor het onbekende: gaat het mij lukken om met het openbaar vervoer te reizen?

Laurens van Remortele is van mening dat er meer openheid, dialoog en samenwerking tussen de drie partijen (reizigers vervoerder, overheid)  moet komen. Regels voor de aanbesteding en contracten zouden flexibeler moeten worden. Deze zijn niet geëvalueerd in de loop der jaren, maar worden al heel lang op dezelfde manier uitgevoerd en opgesteld.

Trends en mogelijkheden maatwerkvervoer

De verwachting is dat in 2015 de toegang tot maatwerkvervoer veel strenger zal worden, met een jaarlijkse herindicatie. Mogelijkheden zijn:

 • Chauffeur belt 5 minuten van te voren: ‘ik kom eraan, zorg dat u gereed staat’.
 • Prijsprikkels door het goedkoper maken van reizen in de daluren
 • Normaal reis je met het openbaar vervoer, maar bij slecht weer mag je een paar keer per jaar gebruik maken van een taxi.
Afbeelding