Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Langer thuis wonen gaat niet vanzelf

Tijdens de dag zijn verschillende partijen - professionals en ervaringsdeskundigen - ingegaan op wat mensen nodig hebben om langer thuis te blijven wonen, met behoud van eigen regie.

Klik hier voor het volledige verslag

Anneke van der Tol, ervaringsdeskundige, over het langer thuis wonen als oudere

Anneke woont als oudere zelfstandig; zij wordt door Erika geïnterviewd. Wat Anneke belangrijk vindt om als oudere zelfstandig te (kunnen) blijven wonen is anticiperen op de toekomst door:

  • het opbouwen en onderhouden van een netwerk;
  • wonen waar veel voorzieningen zijn, zodat je jezelf kunt redden;
  • de hersenen actief houden (blijf bij met computer);
  • optimistisch blijven.

Pauline Gransier, ervaringsdeskundige, over het langer thuis wonen met een lichamelijke en zintuigelijke beperking

Pauline heeft een lichamelijke en zintuigelijke beperking, zij woont zelfstandig en doet als ervaringsdeskundige op een bewonderenswaardige manier haar persoonlijke verhaal (zie bijlage). Paulines verhaal is een ultiem voorbeeld van een ‘jonge meid die op haar toekomst is voorbereid’.

Edward de Bruin, consulent signalering MEE Noord, over het langer thuis wonen met een licht verstandelijke beperking

Edward schetst het beeld waar mensen met een licht verstandelijke beperking mee te maken krijgen wanneer zij zelfstandig (willen) gaan wonen (zie bijlage). Mensen met een ZZP VG1 en VG2 (Zorg Zwaarte Pakket Verstandelijke Gehandicapte) konden voorheen een beroep doen op de AWBZ waar de zorgaanbieder het wooncomponent invulde. Nu komen zij te vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente.

Peter Prak, oprichter Knarrenhof Nederland, over de Knarrenhof

Peter presenteert het concept van een geheel zelfvoorzienend woon-zorg complex (zie bijlage). De Knarrenhof initiatieven zijn gestart in het oosten en noorden van het land, maar vinden inmiddels ook gehoor in Amsterdam en Utrecht en omgeving. Langer thuis blijven wonen kan anders. Het woonconcept Knarrenhof is er voor mensen die niet willen afwachten tot iemand anders voor hen beslist, maar zelf het initiatief in handen willen nemen. Zelfredzaamheid, ‘noaberschap’, maar ook inspraak en inbreng van eigen ideeën staan in het concept centraal. Plannen maken met mensen in plaats van voor mensen. Het woonconcept van Knarrenhof is geïnspireerd op de hofjes van vroeger. Het speerpunt van Krasse Knarren bent U!

Elly Dekker, voorzitter Raad van Bestuur van Zonnehuisgroep Vlaardingen over langer thuis wonen vanuit het perspectief van een zorgaanbieder

Elly gunt ons allemaal zo’n hofje uit de presentatie van Peter Prak. Toch blijft ook de traditionele vorm voor veel mensen beschikbaar en noodzakelijk. Elly neemt ons mee in de wereld van de woonvormen met zorg van de Zonnehuisgroep Vlaardingen (zie bijlage).

Willem van de Berge, adjunct-directeur Woonpartners Midden-Holland, over het langer thuis wonen vanuit het perspectief van een woningcorporatie

Willem belicht het langer thuis wonen vanuit het perspectief van een woningcorporatie aan de hand van een drietal vragen: Waar staan we?, Waar gaan we naar toe?, Wat hebben we nodig? (zie bijlage).

Rogier Tetteroo, wethouder wonen van de Gemeente Gouda, over het langer thuis wonen vanuit het perspectief van de gemeente

Rogier start zijn presentatie door een tijdsbeeld te schetsen – met voor velen herkenbare plaatjes van vroeger - van het bejaardenbeleid van de eind jaren 50 tot heden en wat de rol van de gemeente/overheid daarin nu is geworden (zie bijlage).

Paneldiscussie

Aan de paneldiscussie nemen deel: John Spierenburg (cliëntenraad St.Plf. VG Haaglanden), Anneke van der Tol, Peter Prak, Willem van de Berge en Rogier Tetteroo. Deze discussie is opgenomen in het verslag.

Fotoimpressie

Langer thuis wonen gaat niet vanzelf
Afbeelding