Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Vertrouwenspersoon Wmo Zwijndrecht

Woont u in Zwijndrecht dan kunt u een beroep doen op de Vertrouwenspersoon Wmo.

Wat is een vertrouwenspersoon Wmo

De vertrouwenspersoon is een onafhankelijke persoon, in dienst van Zorgbelang Zuid-Holland, die met u zoekt naar een oplossing voor uw vragen of klachten op het gebied van de Wmo, als u er met de gemeente of zorgaanbieder niet uitkomt.

Wat doet de vertrouwenspersoon Wmo

Samen met u brengt de vertrouwenspersoon in kaart wat er is gebeurd, waar het fout is gegaan en welke oplossing u wilt. De vertrouwenspersoon bespreekt met u welke stappen ondernomen moeten worden om tot deze oplossing te komen en ondersteunt u bij deze stappen.

De vertrouwenspersoon geeft uitleg over besluiten van de gemeente en uw rechten en plichten.  Ook kan hij/zij u helpen bij het schrijven van een bezwaar of klachtbrief, met u mee gaan naar een gesprek of bemiddelen tussen u en de gemeente of zorgaanbieder.

Hoe werkt de vertrouwenspersoon Wmo

  • Uw vragen en uw wensen staan centraal.
  • Het gesprek met de vertrouwenspersoon is vertrouwelijk. Zonder uw toestemming wordt niets doorgegeven aan anderen.
  • De vertrouwenspersoon is onafhankelijk.
  • De vertrouwenspersoon is gratis.

Contactgegevens vertrouwenspersoon Wmo

De vertrouwenspersoon Wmo is op maandag t/m vrijdag bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur.

U kunt ook in contact komen met de Vertrouwenspersoon via het Meldpunt Wmo en Jeugd van Zwijndrecht. Dit kan op www.zwijndrecht.nl via de button 'Melding doen'.

Afbeelding