Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Vertrouwenspersoon Wmo

De Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdwet

De gemeenten voeren de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet uit voor hun burgers. Onder de Wmo vallen voorzieningen als huishoudelijke hulp, begeleiding, dagbesteding, vervoer en woningaanpassingen. Onder de Jeugdwet vallen activiteiten als preventie en opvoedondersteuning. In een persoonlijk gesprek wordt met u besproken wat u zelf kunt doen met hulp van mensen in uw omgeving. Is dit niet voldoende, dan komt u in aanmerking voor een voorziening in de Wmo of Jeugdwet.

Als u niet tevreden bent

Het kan gebeuren dat u niet tevreden bent over het gesprek met of het besluit van de gemeente. Ook kan het zijn dat uw onvrede gaat over de door de gemeente gecontracteerde zorgaanbieder of leverancier.

Bij Zorgbelang Zuid-Holland kunt u terecht voor een melding of een persoonlijk advies.

Afbeelding