Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Meld uw klacht

Alleen met uw toestemming wordt een dossier aangelegd met uw persoonsgegevens en de aard van uw klacht, voor zover van belang voor een goede dienstverlening aan u. Uw persoonlijke gegevens blijven strikt geheim en worden nooit zonder uw toestemming aan anderen doorgegeven. De wijze van registreren voldoet aan de eisen gesteld in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

* Verplicht invoeren
Afbeelding