Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Voorlichting

Om de gratis dienstverlening van onze cliëntondersteuners zo breed mogelijk onder de aandacht te brengen, schuiven wij zoveel mogelijk aan bij bijeenkomsten van cliëntenraden, mantelzorgorganisaties en andere bijeenkomsten van zorg- en welzijnsorganisaties. Wilt u dat we langskomen? Neem dan contact met ons op via (088) 929 40 40

Afbeelding